THƯỞNG NẠP LẦN 2 & 3

  Ngày 2 tháng 6 lúc 01:26:50
  THƯỞNG NẠP LẦN 2 & 3

  THƯỞNG NẠP LẦN 2 & 3

  A. Thời gian khuyến mãi:   Từ 16.01.2021
  B. Đối tượng khuyến mãi:  Hội viên của 7ball
  C. Nội dung khuyến mãi:  Hội viên nạp tiền theo yêu cầu khuyến mãi để nhận mức thưởng tương ứng từ các game Thể Thao, Casino, Slot, Bắn Cá, Game Bài.

   

  THƯỞNG NẠP SLOT, BẮN CÁ LẦN 2 

  1. Khuyến mãi chỉ áp dụng cho nạp tiền Slot Game, Bắn Cá. Mỗi Hội viên chỉ có thể tham gia một lần duy nhất. Cùng một Người chơi sử dụng nhiều tài khoản chỉ có thể nhận thưởng một lần;
  2. Khi nạp tiền Hội viên cần bấm chọn tên khuyến mãi muốn nhận thưởng, tiền thưởng sẽ tự động cập nhật vào tài khoản game, vui lòng tham khảo tên khuyến mãi bên dưới :
  NẠP SLOT 100K TẶNG 50K
  NẠP SLOT 200K TẶNG 150K
  NẠP BẮN CÁ 100K TẶNG 50K
  NẠP BẮN CÁ 200K TẶNG 150K
  3. Điều kiện rút tiền cần hoàn thành 10 vòng cược; Hội viên khi nạp tiền lựa chọn nhận thưởng từ thể loại game nào (Slot Game, Bắn cá) cần hoàn thành doanh thu cược của game đó để rút tiền;
  4. Nếu tổng tiền rút vượt quá hạn mức rút tiền sẽ bị khấu trừ phần vượt hạn mức;

   

  THƯỞNG NẠP SLOT, BẮN CÁ LẦN 3 

  1. Khuyến mãi chỉ áp dụng cho nạp tiền Slot Game, Bắn Cá. Mỗi Hội viên chỉ có thể tham gia một lần duy nhất. Cùng một Người chơi sử dụng nhiều tài khoản chỉ có thể nhận thưởng một lần;
  2. Khi nạp tiền Hội viên cần bấm chọn tên khuyến mãi muốn nhận thưởng, tiền thưởng sẽ tự động cập nhật vào tài khoản game, vui lòng tham khảo tên khuyến mãi bên dưới :
  NẠP SLOT 100K TẶNG 50K
  NẠP SLOT 200K TẶNG 150K
  NẠP SLOT 300K TẶNG 400K
  NẠP BẮN CÁ 100K TẶNG 50K
  NẠP BẮN CÁ 200K TẶNG 150K
  NẠP BẮN CÁ 300K TẶNG 400K
  3. Điều kiện rút tiền cần hoàn thành 10 vòng cược; Hội viên khi nạp tiền lựa chọn nhận thưởng từ thể loại game nào (Slot Game, Bắn cá) cần hoàn thành doanh thu cược của game đó để rút tiền;
  4. Nếu tổng tiền rút vượt quá hạn mức rút tiền sẽ bị khấu trừ phần vượt hạn mức;

   

  THƯỞNG NẠP THỂ THAO, CASINO, GAME BÀI LẦN 2 & 3 

  1. Khuyến mãi chỉ áp dụng cho nạp tiền vào game Thể Thao, Casino, Game Bài. Mỗi Hội viên chỉ có thể tham gia một lần duy nhất. Cùng một Người chơi sử dụng nhiều tài khoản chỉ có thể nhận thưởng một lần;
  2. Khi nạp tiền Hội viên cần bấm chọn tên khuyến mãi muốn nhận thưởng, tiền thưởng sẽ tự động cập nhật vào tài khoản game, vui lòng tham khảo tên khuyến mãi bên dưới :
  NẠP THỂ THAO 200K TẶNG 30%
  NẠP THỂ THAO 200K TẶNG 50%
  NẠP CASINO 200K TẶNG 30%
  NẠP CASINO 200K TẶNG 50%
  NẠP GAME BÀI 200K TẶNG 30%
  NẠP GAME BÀI 200K TẶNG 50%
  3. Điều kiện rút tiền cần hoàn thành 15 vòng cược cho nạp lần 2 & 20 vòng cược cho nạp lần 3; Hội viên khi nạp tiền lựa chọn nhận thưởng từ thể loại game nào (Thể thao, Casino, Game Bài) cần hoàn thành doanh thu cược của game đó để rút tiền;


  Quy định chung:
  - Doanh thu cuợc từ khuyến mãi không được tính vào tích lũy hoàn cược hàng ngày.
  - "Qui định chung" của Khuyến Mãi được áp dụng. Nếu phát hiện thành viên có dấu hiệu lạm dụng và gian lận, 7ball có toàn quyền thu hồi các khoản tiền thưởng và tiền thắng cược liên quan. Trong trường hợp nghiêm trọng, 7ball có quyền đóng băng tài khoản tài khoản vĩnh viễn mà không cần thông báo hoặc giải thích.
  - Để tránh tranh chấp, khiếu nại về nội dung khuyến mãi, quyền quyết định cuối cùng thuộc về 7ball.