GIỚI THIỆU BẠN BÈ - THU NHẬP TRĂM TRIỆU

  Ngày 22 tháng 5 lúc 16:12:06
  GIỚI THIỆU BẠN BÈ - THU NHẬP TRĂM TRIỆU

  Thời gian hoạt động:   Từ 15/12/2020
  Đối tượng hoạt động:  Hội viên 7ball
  Nội dung hoạt động:    Hội viên đăng nhập vào mục TÀI KHOẢN CỦA TÔI > GIỚI THIỆU BẠN NHẬN THƯỞNG sao chép Link mời bạn và nhận thưởng

   

  1. Hội viên đăng nhập vào mục Tài Khoản Của Tôi > Giới Thiệu Bạn Nhận Thưởng sao chép Link mời bạn của mình và gửi cho bạn tham gia đăng ký tài khoản 7ball.
  2. Người được mời hợp lệ là Ngươi chơi đăng ký mới và nạp tiền 777k, xác nhận số điện thoại và có IP duy nhất không trùng với các tài khoản khác 
  3. Người mời và Người được mời nếu trùng địa chỉ IP, ID thiết bị và Số điện thoại xem như mời không hợp lệ

  4. "Qui định chung" của Ưu Đãi được áp dụng. Nếu phát hiện thành viên có dấu hiệu lạm dụng và gian lận, 7ball có toàn quyền thu hồi các khoản tiền thưởng và tiền thắng cược liên quan. Trong trường hợp nghiêm trọng, 7ball có quyền đóng băng tài khoản tài khoản vĩnh viễn mà không cần thông báo hoặc giải thích.
  5. Để tránh tranh chấp, khiếu nại về nội dung khuyến mãi, quyền quyết định cuối cùng thuộc về 7ball.