GIẢI ĐẤU BACCARAT

  Ngày 22 tháng 5 lúc 16:10:40
  GIẢI ĐẤU BACCARAT

  Thời gian hoạt động:   THỨ 7 HÀNG TUẦN : 21:00 - 22:00 (GMT+7)
  Đối tượng hoạt động:  Thành viên báo danh tham gia giải đấu, Thứ 6 20:59 kết thúc báo danh
  Hạng mục giải thưởng: 

   

  Nội dung hoạt động:

  1. BÁO DANH THAM GIA:
  Người chơi cần điền vào biểu mẫu trực tuyến để báo danh và điền thông tin chính xác , nếu như thông tin sai , không chính xác thì đăng kí sẽ không hợp lệ.
  Người chơi không điền vào mẫu đăng ký trực tuyến hoặc điền sai thông tin sẽ không đủ điều kiện tham gia giải 
  Link đăng ký :  TẠI ĐÂY
  2: CHẤM ĐIỂM
  Phương pháp tính điểm dựa trên tỷ lệ thắng: 
  Số tiền sau khi kết thúc giải đấu - số tiền lúc đầu (số tiền lúc 21h) / số tiền ban đầu*100 % 

  Giải đấu BACCARAT chỉ tính thắng thua ở trò chơi BACCARAT ,xếp hạng theo tỉ lệ thắng
  Thời gian cố định diễn ra giải đấu là 21:00 - 22:00 (GMT+7) vào mỗi tối THỨ 7 hàng tuần , những đơn cược phát sinh ngoài khung giờ này sẽ không tính vào thắng thua của giải đấu

  Người chơi cần hoàn thành ít nhất 10 đơn cược là điều kiện để nhận được tiền thưởng 
  Đơn cược bị hủy không được tính là đơn cược hợp lệ

  Tiền thưởng của giải đấu yêu cầu hoàn thành 3 vòng cược mới có thể rút.7Ball có quyền dừng giải đấu của tất cả người chơi hoặc bất kì người chơi nào 
  Hoạt động này tuân theo các quy tắc và điều khoản chung của 7Ball