ĐIỂM DANH VIP TẶNG ĐẾN 7%

  Ngày 22 tháng 5 lúc 16:13:58
  ĐIỂM DANH VIP TẶNG ĐẾN 7%

  A. Thời gian hoạt động : Từ 02.03.2021
  B. Đối tượng tham gia  : Toàn thể Hội viên VIP của 7ball
  C. Nội dung hoạt động : Hội viên VIP tiến hành điểm danh mỗi ngày bằng cách nạp tiền và hoàn thành vòng cược để nhận thưởng.

   


  D. Quy định chương trình:

  1. Hội viên VIP hoàn thành điều kiện nạp tiền và vòng cược của khuyến mãi sẽ nhận ngay tiền thưởng;
  2. Mỗi ngày sau khi hoàn thành yêu cầu theo bảng trên, thành viên VIP cần vào trang Trung Tâm Giải Thưởng để Điểm danh và nhận thưởng tương ứng cho ngày đó.
  3. Khuyến mãi này sẽ bắt đầu từ ngày thứ Hai của tuần và diễn ra liên tục mỗi tuần. Các ngày điểm danh trong tuần được gián đoạn;
  4. "Qui định chung" của Khuyến Mãi được áp dụng. Nếu phát hiện thành viên có dấu hiệu lạm dụng và gian lận, 7ball có toàn quyền thu hồi các khoản tiền thưởng và tiền thắng cược liên quan. Trong trường hợp nghiêm trọng, 7ball có quyền đóng băng tài khoản tài khoản vĩnh viễn mà không cần thông báo hoặc giải thích.
  5. Để tránh tranh chấp, khiếu nại về nội dung khuyến mãi, quyền quyết định cuối cùng thuộc về 7ball.