ĐIỂM DANH TÂN THỦ - NHẬN QUÀ ĐẦY TAY

  Ngày 22 tháng 5 lúc 16:14:26
  ĐIỂM DANH TÂN THỦ - NHẬN QUÀ ĐẦY TAY

  A. Thời gian khuyến mãi:   Từ 24.12.2020
  B. Đối tượng khuyến mãi:  Thành viên mới đăng ký của 7ball
  C. Nội dung khuyến mãi:    Thành viên mới tạo tài khoản 7ball, đăng nhập tài khoản mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ gửi tiền và đặt cược đủ doanh thu theo yêu cầu để nhận được những phần thưởng tương ứng.

   


  D. Quy định khuyến mãi:

  1. Ngày đăng ký tài khoản 7ball được tính là ngày đầu của khuyến mãi điểm danh. Mỗi ngày sau khi hoàn thành yêu cầu theo bảng trên, thành viên cần vào trang Trung Tâm Giải Thưởng để Điểm danh và nhận thưởng tương ứng cho ngày đó.
  2. Doanh thu cược hợp lệ hàng ngày tính từ 00:00:00 - 23:59:59 (GMT+8) bao gồm vé cược tại tất cả các sảnh của 7ball. 
  3. Khuyến mãi chỉ dành cho thành viên mới của 7ball tạo tài khoản sau khi khuyến mãi này bắt đầu, mỗi thành viên chỉ tham gia khuyến mãi 1 lần duy nhất. Thành viên cần hoàn thành yêu cầu điểm danh để nhận thưởng và có thể gián đoạn trong quá trình điểm danh.
  4. Cùng 1 khoản tiền gửi không được tham gia đồng thời cùng lúc nhiều chương trình khuyến mãi gửi tiền khác.
  5. "Qui định chung" của Khuyến Mãi được áp dụng. Nếu phát hiện thành viên có dấu hiệu lạm dụng và gian lận, 7ball có toàn quyền thu hồi các khoản tiền thưởng và tiền thắng cược liên quan. Trong trường hợp nghiêm trọng, 7ball có quyền đóng băng tài khoản tài khoản vĩnh viễn mà không cần thông báo hoặc giải thích.
  6. Để tránh tranh chấp, khiếu nại về nội dung khuyến mãi, quyền quyết định cuối cùng thuộc về 7ball.